Resultatuppföljning

Hur går företaget egentligen? Att ha mycket eller lite pengar på kontot säger oftast inget om företagets resultat. En regelbunden resultatuppföljning är viktigt för att kunna se hur företaget mår och utvecklas, samt för att kunna planera eventuella investeringar och skatt. 

 

<< Åter till våra tjänster