Integritetspolicy

 

Personuppgiftsansvarig

Noreo AB, org. nr. 556412-7685 (nedan kallad Noreo)

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Om du är kund hos oss samlar vi in uppgifter om Företagsnamn, Organisationsnummer, Adressuppgifter, Kontaktuppgifter, E-post, Telefonnummer. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för Kund om du är enskild firma eller privatperson.

Är du anställd hos Noreo samlar vi in uppgifter om anställningen för registrering i vårt lönesystem såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, yrkestitel, lön, andra förmåner, frånvaro och orsak, bankkonto, utbildning och kvalifikationer.

Personuppgiftsbiträde

Som personuppgiftsbiträde behandlar vi uppgifter om dina anställda i de fall vi har ett uppdrag som omfattar lönehantering. Dessa uppgifter innefattar namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, yrkestitel, lön, andra förmåner, frånvaro och orsak, bankkonto, utbildning och kvalifikationer.

Vi samlar även in uppgifter om dina leverantörer och kunder, dessa blir personuppgifter om leverantörerna bedrivs i form av enskild firma samt om du har privatpersoner som kunder.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Noreo samlar in dessa personuppgifter om dig som kund, samt behandlar de uppgifter som du är ansvarig för i form av leverantörer, kunder och anställda, för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. De personuppgifter som samlas in vid beställningar av våra tjänster behövs för att hantera dels kontakt med dig men framförallt för löpande bokföring, lönehantering, bokslut och årsredovisningar.

För dig som anställd använder vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla lagar och förordningar avseende anställd personal, krav från facket, rapportering till Skatteverket som exempel skatter, sociala avgifter, inkomstuppgifter.

Vilka delar vi personuppgifterna med?

Noreos anställda lyder under tystnadsplikt bundet via anställningsavtal. Vi delar inte med oss av några uppgifter till någon part annat än specifierat nedan.

Noreo använder en molntjänst hos Fortnox AB, 556469–6291, som tillhandahåller programvara för bokföring, fakturering och lönehantering. Alla uppgifter om kunder, leverantörer och anställda registreras i detta system. Noreo har avtal med Fortnox AB om hur Fortnox AB behandlar personuppgifterna. Mer information om hur Fortnox AB hanterar personuppgifter finns på deras hemsida under: www.fortnox.se/om-fortnox/integritet-och-sakerhet/

Vi använder oss även av Visma SPCS AB, 556252-9155, som tillhandahåller tjänster för kundregister, tidregistrering, bokföring och fakturering. Noreo har avtal med Visma SPCS AB om hur Visma SPCS AB behandlar personuppgifterna. Mer information om hur Visma SPCS AB hanterar personuppgifter finns på deras hemsida under: https://vismaspcs.se/produkter/licens-och-avtalsvillkor/

Noreo använder sig av en tjänst från Communication Uppsala AB (Canon business center), 556628-2645, som tillhandahåller lagringsutrymme för digitala dokument.

Noreo använder sig även av Microsoft AB, 556233-4804, som leverantör av officeprogramvara samt lagringsutrymme. https://products.office.com/sv-SE/where-is-your-data-located

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Noreo sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att kunna fullgöra avtal. Personuppgifter som behandlas för fakturering, lönehantering, bokföring, bokslut och årsredovisningar sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra personuppgifter baserat på intresseavvägning som bevismaterial. Detta gäller även de personuppgifter vi behandlar i vår roll som personuppgiftsbiträde.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt till att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter till dess att de blir ändrade. Du har även rätt att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och direktmarknadsföring.

Har du frågor och/eller vill du veta mera?

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta henrik.andersson@noreo.se