Välkommen till Noreo

Noreo arbetar med små och medelstora företag som valt att lägga ut delar eller hela sin ekonomifunktion. Att hitta väl anpassade lösningar inom redovisning och ekonomitjänster för just er är vår drivkraft.

Styrkan ligger i vårt flexibla, nära och engagerade förhållningssätt. När vi gör det vi är bra på och ni fokuserar på kärnverksamheten skapas förutsättningar att optimera affärspotentialen.
Varmt välkomna att kontakta oss!