Momsredovisning och skattedeklaration

Alla företag som bedriver momspliktig verksamhet måste lämna sin momsredovisning till Skatteverket månadsvis, kvartalsvis eller årsvis (beroende på omsättning).

Är du arbetsgivare ska du lämna arbetsgivardeklaration om du varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter och skatt. Avdragen skatt, även på ränta, ska du alltid redovisa i en arbetsgivardeklaration. Vi registrerar detta åt kunden på Skatteverkets hemsida, enkelt, snabbt och billigt.


<< Åter till våra tjänster