Löpande bokföring

Löpande bokföring utgör grunden i din ekonomiska redovisning och är ett krav. Det innebär att du bokför samtliga affärshändelser i kronologisk ordning. Samtliga händelser innebär alla försäljningar, ut- och inbetalningar i verksamheten. Till dessa ska det även finnas underlag, en så kallad verifikation som visar att händelsen har ägt rum. Det är kanske detta som tar den mesta tiden från dig. Du får mer tid att göra det du är bra på genom att låta oss göra det vi är bra på.

 

<< Åter till våra tjänster