Fakturering

Ditt företags fakturering är en viktig bit, inte minst för likviditeten. Att se över sin fakturahantering är därför av största vikt och frågor som: "Hur lång tid bör det ta innan man fakturerar?", "Vilken prissättning bör jag ha?" och "Vad behöver en faktura innehålla?", dyker ofta upp. När frågor som dessa uppstår det en bra idé att kontakta oss.


<< Åter till våra tjänster