Bokslut

Alla företag är skyldiga att avsluta den löpande bokföringen med ett så kallat bokslut. Avslutet görs vid varje räkenskapsår och det som avgör hur ett sådant avslut ska se ut är den företagsform du bedriver verksamheten i, men även storleken på företaget. För en enskild firma räcker det med ett bokslut, medan ett aktiebolag även måste upprätta en årsredovisning. Ett årsbokslut ska visa hur det gått för företaget under året och hur situationen ser ut vid räkneskapsårets utgång.

Vi utför alla typer av bokslut, kontakta oss för en offert!


<< Åter till våra tjänster